Екип ФИНСИС

Никола Христович

Управител

Председател на УС на Института за изследване на устойчивото развитие, Сертифициран управленски консултант CMC и Зам. гл. редактор на списание „Фондове, програми, проекти“. Бил е Председател на Независимия оценяващ комитет на първите четири сесии на Националния иновационен фонд.

 

 

Иванка Христович

Управител

Сертифициран управленски консултант CMC

 

 

Нина Христович – Гълъбова

Главен мениджър

 

 

 

To Top