Финсис – академия

Направлението „ФИНСИС-АКАДЕМИЯ“ на ФИНСИС разполага с три съвременно обзаведени и оборудвани учебни центъра в непосредствена близост до бул.Витоша в София. В тях както самостоятелно, така и съвместно с други организации, се провеждат разнообразни бизнес-обучения, вкл. по европроекти, провеждат сe сбирки и дискусии на членове на клубове по интереси и се организират корпоративни събития.
Учебните центрове на „ФИНСИС-АКАДЕМИЯ“ се явяват и домакини на различни клубове по интереси, вкл.:
– КЛУБ ИНОВАТОР;
– КЛУБ ЕВРОПРОЕКТИ;
– КЛУБ НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ И ФИНАНСИСТА;
– КЛУБ НА ПРЕДПРИЕМАЧА И МЕНИДЖЪРА;
– КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и др.
Тези клубове се стремят да организират и провеждат периодични открити обучителни семинари, както и други типове сбирки и дискусии по актуални въпроси, свързани с развитието и защитата на дейността на съответните групи по интереси.

To Top