Финсис – консултации

Над четвърт век ФИНСИС е сред лидерите на консултантския бизнес със своя високопрофесионален, амбициозен и силно мотивиран екип. Управляващите съдружници на ФИНСИС – д-р Никола Христович и Иванка Христович са сертифицирани управленски консултанти – СМС от Лондонския институт за управленско консултиран. Нина Христович-Гълъбова е главен мениджър на ФИНСИС.
Работни езици във ФИНСИС освен български са английски, немски и руски.
ФИНСИС е сертифицирана и многократно ресертифицирана по ISO 9001-2008.
ФИНСИС има значителен положителен опит в разработването и управлението на множество проекти за свои клиенти по Оперативните и други програми на ЕС, както и по други международни и национални донорски програми. ФИНСИС работи активно по популяризирането на възможностите на Рамковата програма на ЕС по изследване и иновации ХОРИЗОНТ 2020, както и по професионално разработване на проекти за свои клиенти по различни нейни грантови схеми.
ФИНСИС е активен член на Българския икономически форум, БАКЕП, БАУКО, БАИТ, Българо-сръбската търговско промишлена камара и други професионални сдружения.

To Top