Акценти

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

УВАЖАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че се очаква в началото на 2020 г. да бъде отворена за кандидатстване процедурата „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ в рамките на ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава- членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

  • Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;
  • Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  • Разходи за услуги

Финансови условия: 

Бюджет: 40 млн. евро

Минимален размер на помощта за един проект: 100 000 лв.

Максимален размер на помощта за един проект:

  • микро и малки предприятия: 500 000 лв.
  • средни предприятия: 750 000 лв.
  • големи предприятия: 1 000 000 лв.

% на съфинансиране – 25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top