Програма

Тема 1. Основи на кодирането

Анотация

Целта на обучението е да се събуди интерес към информатиката и да се създаде основа за развитие на логическо мислене.

Обучението е предназначено за деца над 6 години, които могат да четат. На достъпен за тях език се обясняват основните техники при кодиране – алгоритми, цикли, отстраняване на грешки, условия, работа с двоични стойности, както и създаване на история и работа с пръстови отпечатъци.

Всичко това е направено чрез използване на забавни примери, които са интересни за децата и спомагат за лесно усвояване на материята.

Продължителност 15 учебни часа, разпределени в рамките на пет дни по 3 учебни часа дневно.

Програма

Урок 1: Програмиране на милиметрова хартия

Урок 2: Реални алгоритми

Урок 3: Лабиринт

Урок 4: Художник

Урок 5: Лабиринт: цикли

Урок 6: Художник – цикли

Урок 7: Пчела: цикли

Урок 8: Пчела: отстраняване на грешки

Урок 9: Художник: отстраняване на грешки

Урок 10: Условия

Урок 11: Пчела: условия

Урок 12: Двоични гривни

Урок 13: Театрална лаборатория: Създаване на история

Урок 14: Дигитални отпечатъци

Урок 15: Художник: въвеждане на цикли

 

Тема 2. Основи на програмирането за деца

Анотация

Обучението е подходящо за деца, успешно завършили първа тема. То е преход към следващите два курса, насочени към работа с конкретни роботи и дронове. На обучението могат да присъстват и придружители с цел запознаване с основите на програмирането (за обща култура). На базата на избран език за програмиране се интерпретират познанията от предишния курс. Правят се елементарни програми, които са по възможностите на децата, като се набляга на практическото им използване в роботиката и безпилотните управляеми летателни апарати – дронове.

Програмите се реализират като функции, изпълняващи определени задачи.

Продължителност – 15 учебни часа, разпределени в рамките на пет дни по 3 учебни часа дневно.

Програма

Урок 1. Какво е език за програмиране и как се работи с него.

Урок 2. Първа програма

Урок 3. Памет и променливи

Урок 4. Четири основни операции

Урок 5. Условия

Урок 6. Цикли

Урок 7. Функции

Урок 8. Прилагане на придобитите знания за създаване на занимателни игри.

 

Тема 3. Въведение в роботиката

Анотация

Курсът е предназначен за деца, преминали теми 1 и 2, а също така и за начинаещи. По време на обучението се работи с конструктори Lego и се създават различни роботи. С прилагане на знанията от теми 1 и 2, конструираните роботи се програмират за изпълнение на определени задачи. Програмирането е съобразено с възрастта на децата и е разбираемо за тях.

Продължителност – 15 учебни часа, разпределени в рамките на в рамките на пет дни по 3 учебни часа дневно.

Програма

Урок 1. Сглобяване на робот

Урок 2. Управление на моторите му.

Урок 3. Звукови ефекти – звуци, мелодии, говор

Урок 4. Изпращане на команди към робота

Урок 5. Програмиране

 

Тема 4. Въведение в безмоторните летателни апарати – дронове

Анотация

Целта на курса е децата да се запознаят с това, какво е дрон, как се управлява и програмира. Работи се с конкретен дрон, като се провеждат експерименти с него в класната стая и на открито. Подходящ е за деца от 1-4 клас, като е желателно те да са преминали първите три курса на обучение.

Продължителност – 12 учебни часа, разпределени в рамките на 1 седмица.

Програма

Урок 1. Дистанционно управление

Урок 2. Излитане и кацане

Урок 3. Настройки

Урок 4. Управление на движението по време на полет

Уроци

To Top