За академията

Езикова академия „Финсис“ се стреми да съчетава най-добрите традиции в чуждоезиковото обучение с най-модерните учебни системи, мултимедийни и интерактивни технологии, както и с висококвалифицирани и педагогически подготвени преподаватели. Ние правим обучението по английски език по-живо, по-интересно и по-ефективно, за да могат нашите курсисти да бъдат пълноценни граждани на света в 21 век.

Разполагаме с удобни зали в центъра на София, удобни за достъп с метро. Групите са малки, прилагаме индивидуален подход към всеки курсист. Застъпено е мултимедийното и интерактивно обучение, в което ученикът учи, докато участва и упражнява езика.

През летните месеци юни, юли и август на 2016 г. основното внимание в езиковата академия ще бъде насочено към обучението на ученици от осемгодишна до осемнадесет годишна възраст, които са в лятна ваканция.

Уроци

To Top