Програма за морско дело и рибарство

Мярка 1.1. „Диверсификация и нови форми на доход“

Целта на мярката е подобряване на конкурентноспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване  на безопасността и условията на труд.

Дата на обявяване на процедурата: 3-то тримесечие на 2016 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Допустими бенефициенти:   

Лица, регистрирани по ТЗ или ЗК, развиващи дейност в сектор рибарство.

Допустими дейности:

Инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството.

Допустими разходи: инвестиционни разходи, разходи за услуги

Финансови условия:

Общ размер на БФП по процедурата /лв./: 1 500 000

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top