Програма за морско дело и рибарство

Мярка 1.5. „Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси“

Целта на мярката е опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компесационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности.

Дата на обявяване на процедурата: 2-ро тримесечие на 2016 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Допустими кандидати:

  • Лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
  • Публично-правни организации;
  • Научни или технически органи;
  • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
  • Организации на производителите.

Допустими дейности:

Разработване или въвеждане на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.

Допустими разходи: Инвестиционни разходи, разходи за услуги.

Финансови условия:

Общ размер на БФП по процедурата /лв./: 1 000 000

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top