Програма за морско дело и рибарство

Мярка 5.1. „Мерки за предлагане на пазара“

Целта е подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури.

Дата на обявяване на процедурата: второ- трето тримесечие на 2016 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Допустими бенефициенти:

Кооперации, с изключение на кооперативните съюзи по чл. 54, ал. 3 от ЗК, събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност, учредени от група производители на един или няколко вида риба или други водни организми.

Допустими дейности: създаване на организации на производители; търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултура.

Допустими разходи: оперативни разходи, разходи за услуги.

Общ размер на БФП по процедурата /лв./: 1 897 155. 10

Ние от ФИНСИС сме готови да Ви съдействаме за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с професионални консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения.

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top