Програма за морско дело и рибарство

Mярка 2.1. „Иновации“

Целта е предоставяне на подпомагане за засилване на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания.

Дата на обявяване на процедурата: 3-то тримесечие на 2016 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Допустими бенефициенти:

  • Лица, регистрирани по ТЗ или ЗК, развиващи дейност в сектор Аквакултура;
  • Научни или технически организации.

Допустими дейности: Технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда. Иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите, за улесняване въвеждането на нови, устойчиви производствени методи, в т.ч. на адаптирани към местните условия технологии за размножаване и отглеждане на нови, перспективни видове и разработване на технологии за производство на продукти с повишена биологична стойност; Проучване на техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

Допустими разходи: инвестиционни разходи, разходи за услуги.

Общ размер на БФП по процедурата /лв./: 1 000 000

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top