Акценти

Семинар Актуални Еврогрантове 12/09/2018 – София

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, НА ПУБЛИЧНИЯ, НАУЧНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОРИ,

Консултантска и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие в БЕЗПЛАТЕН еднодневен семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЕВРОГРАНТОВЕ”, вкл. по:

  • ОПИК: „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“;
  • Норвежкия финансов механизъм: „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“, Приоритетната област „Иновации за зелена индустрия”;
  • ПРСР: Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – дейности: производство, услуги и занаяти; Други актуални за есента на 2018 г. подмерки (1.1, 7.5, 7.6 и 16.1) на ПРСР;
  • ОПРР: Процедура „Развитие на туристическите атракции“;
  • ОПДУ: Процeдура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Семинарът ще се проведе на 12 септември 2018 г. – сряда от 09:30 ч. до 18 ч. във ФИНСИС-АКАДЕМИЯ в гр.София, ул.Хан Аспарух 24.

От 09:30 ч.  до 09:45 ч.     Регистрация и получаване на материали за семинара

От 09:45 ч.  до 11:00 ч.     Презентация и обсъждане на процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК

От 11:00 ч. до 11:15 ч.      КАФЕ-ПАУЗА

От 11:15 ч. до 12:00 ч.      Презентация и обсъждане на процедурата: „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ по ОПИК

От 12:00 ч. до 13:00 ч.      Презентация и обсъждане на процедурата: „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ по Норвежкия финансов механизъм, Приоритетната област „Иновации за зелена индустрия”

От 13:00 ч. до 14:00 ч.      ОБEДНА ПОЧИВКА

От 14:00 ч. до 15:00 ч.      Презентация и обсъждане на Подмярка 6.4.1 по ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – Дейности: производство, услуги, занаяти

От 15:00 ч. до 15:40 ч.      Кратко представяне и обсъждане на други актуални за есента на 2018 г подмерки на ПРСР, вкл. подмерки 1.1, 7.5, 7.6 и 16.1.

От 15:40 ч. до 15:55 ч.      КАФЕ-ПАУЗА

От 15:55 ч.  До 16:35 ч.    Презентация и обсъждане на процедурата: „Развитие на туристическите атракции“ по ОПРР

От 16:35 ч. до 17:15 ч.      Презентация и обсъждане на процедурата: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по ОПДУ

От 17:15 ч. до 18:00 ч.      Индивидуални консултации и свободни дискусии на чаша вино

Презентатор на семинара ще бъде д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

Семинарът е безплатен, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА и да я изпратят на e-mail: office@finsys-soft.com до 10 септември 2018 г. Поради разнообразието на обсъжданите теми може да се заяви и участие само на презентацията и обсъждането на тези теми, към които съответния участник в семинара има интерес. Паралелно с презентациите в съседна зала ще се провеждат и индивидуални консултации от екипа на ФИНСИС по темите от семинара.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 849 450; 0888 619 863; тел. 02/9819948; 02/9819954. факс: 02/9866744. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55; е-mail: office@finsys-soft.com, www.finsys.bg.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top