Акценти

СЕМИНАР 18/12/2018 – АКТУАЛНИ ЗА 2019г. ЕВРОГРАНТОВЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, НАУЧНИЯ И

ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРИ,

 

 

Консултантска и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие в БЕЗПЛАТЕН ПОЛУДНЕВЕН семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЗА 2019 г. ЕВРОГРАНТОВЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”, вкл. по:

 

  1. АКТУАЛНИ ЕВРОГРАНТОВЕ:

1.1.ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК:

– Подобряване на производствения капацитет на МСП;

– Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия;

– Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия;

– Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории;

– Дигитализация на МСП;

– Развитие на иновационни клъстери.

1.2. Актуални грантови схеми на ЕВРОПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020”.

  1. АКТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ:
  • Фондове за ускоряване и начално финансиране на стартиращи компании;
  • Фондове за градско развитие на 39 общини, както и за развитие на културното наследство и туризма в цялата страна.

 

Семинарът ще се проведе на 18 декември 2018 г. – вторник от 13 ч. до 18 ч. в Учебния център на ФИНСИС-АКАДЕМИЯ в гр.София, ул.Хан Аспарух 24.


От 13:00 ч.  До 13:15 ч.


Регистрация и получаване на материали за семинараПЪРВА ЧАСТ: АКТУАЛНИ ЕВРОГРАНТОВЕ


От 13:15 ч.  До 14:00 ч.


ОПИК.Процедура: Подобряване на производствения капацитет на МСП


От 14:00 ч.

До 14:45 ч.


ОПИК.Процедури: Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия; Стимулиране внедряването на иновации в стартиращи предприятия; Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории; Дигитализация на МСП; Развитие на иновативни клъстери


От 14:45 ч.

До 15:30 ч.


Актуални грантови схеми на ЕВРОПРОГРАМАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“, вкл. „Инструмент за МСП“ и „Бръз път към иновации“.


От 15:30 ч.

До 15:45 ч.


КАФЕ-ПАУЗАВТОРА ЧАСТ: АКТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


От 15:45 ч.

До 16:30 ч.


ФОНДОВЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ И НАЧАЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ


От 16:30 ч.

До 17:15 ч.


ФОНДОВЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ на 39 големи общини, както и за развитие на културното наследство и туризма в цялата страна. Допустими бенефициенти:  общини, общински предприятия, частни фирми, публично- частни партньорства и физически лица.


От 17:15 ч.

До 18:00 ч.


Индивидиални консултации и свободни дискусии на чаша вино


 

Презентатор на семинара ще бъде Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

Семинарът е безплатен, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА и да я изпратят на e-mail: office@finsys-soft.com до 17 декември 2018 г. Паралелно с презентациите в съседна зала ще се провеждат и индивидуални консултации от екипа на ФИНСИС по темите от семинара.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 849 450; 0888 619 863; тел. 02/9819948; 02/9819954. факс: 02/9866744. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, Регионални офиси в гр. Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39 и гр. Банско, ул. Места № 21.; е-mail: office@finsys-soft.com, www.finsys.bg.

 

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top