Акценти

СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

УВАЖАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че се очаква през м. ноември 2019 г. да бъде отворена за кандидатстване процедурата „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ в рамките на ПО 1 „Технологично развитие и иновации“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на ТЗ или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава- членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

  • Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;
  • Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  • Разходи за услуги

Финансови условия: 

Бюджет: 40 млн. евро

Минимален размер на помощта за един проект: 100 000 лв.

Максимален размер на помощта за един проект:

  • микро и малки предприятия: 500 000 лв.
  • средни предприятия: 750 000 лв.
  • големи предприятия: 1 000 000 лв.

% на съфинансиране – 25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top