Акценти

„ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че в началото на 2020 г. ще бъде отворена за кандидатстване процедурата „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП“ в рамките на ПО 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Цел на процедурата:

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги.

Допустими кандидати:

Съществуващи малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими дейности:

Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  • Разходи за услуги

Финансови условия: 

Бюджет: 30 млн. евро

Минимален размер на помощта за един проект: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта за един проект: 391 166 лв.

% на съфинансиране – 70%.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС има значителен положителен опит в подготовката и управлението на множество проекти за свои клиенти. ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Ваши инвестиционни намерения па актуалните еврогрантове с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС,

м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top