Акценти

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“ по ОП „Региони в растеж“

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че е отворена за входиране на проектни предложения  процедурата „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ“ по ОП „Региони в растеж“.

ЦЕЛ: Изпълнение на проекти в рамките на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна фин.помощ за градове от Националната концепция за пространствено развитие на 39 общини, вкл.по азбучен ред:

Асеновград, Благоевград,  Бургас,  Варна,  Велико Търново,  Велинград,  Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София– Столична, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Бюджет: 1 372 млн. лв.

Допустими категории разходи за: СМР, обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващите сгради; проектиране и авторски надзор; разходи за строителен надзор и оценка на съответствието разходи за оборудване и обзавеждане; организация и управление; публичност и визуализация; одит.

Допустими дейности: Обновяване на общинска образователна и културна инфраструктура; Модернизация на социална инфраструктура, вкл.създаване на социални жилища за маргинализираните групи, в това число ромите;  Мерки за енергийна ефективност и обновяване на  сгради на държавната и общинската администрация, на студентски общежития, обслужващи държавни висши училища и на многофамилни жилищни сгради; Подобряване на градската среда; Зони с потенциал за икономическо развитие; Развитие на екологичен устойчив интегриран градски транспорт и др.

Срок за подаване на проектни предложения: до края на 2020 г.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top