Акценти

Инвестиционният фонд за дялов и рисков капитал ИНОВЕЙШЪН АКСЕЛЕРЕЙТЪР БЪЛГАРИЯ (ИАБ)

УВАЖАЕМИ ПРЕДПРИЕМАЧИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че започва да функционира Инвестиционният фонд за дялов и рисков капитал ИНОВЕЙШЪН АКСЕЛЕРЕЙТЪР БЪЛГАРИЯ (ИАБ), финансиран от Фонд мениджър на финансови инструменти в България и ог частни инвеститори. Мандатът на ИАБ е да предоставя достъп до дялово и квази-дялово финансиране на български стартиращи компании. Размерът на финансирането е от 50 хил. до 100 хил. лв. за фаза ускоряване, а за компаниите в начален етап на развитие помощта може да достигне до 2 млн. лв. Фондът ще предоставя ресурса срещу придобиването на дял от 7% до 20% в собствеността на компаниите. Търсената доходност от инвестицията ще е 7%.

Визията на АИБ е да се фокусира върху компании от ключови сектори с висок приоритет в местната икономика с потенциал за подривни устойчиви иновации. Ще се подкрепя трансформирането на такива компании чрез професионално управление на иновациите в тях с цел осигуряване на бърз темп на развитие. Основната цел е постепенното позициониране на България като лидер в областта на иновациите.

Фондът ще изисква от кандидатите не само сериозен бизнес план с възможност за бърз растеж, но и стратегия как биха преодолели следваща финансова криза например.

Подходът на ИАБ към инвестирането в компании включва:

Инвестиционни критерии:

 • Новоосновани български предприятия с потенциал да завоюват водеща пазарна позиция в своите сегменти и които създават добавена стойност за страната;
 • Проекти в начална фаза на развитие, които притежават собствена иновация в технология, процес на предлагане, патент за продукт;
 • Стремеж към или създадено устойчиво конкурентно предимство на глобално ниво (бранд, иновация, уникален продукт / услуга, ‘ноу-хау’)
 • Продукт или подход, които безспорно резултират в подобряване начина на живот в България

Секторен профил

 • Индустрии: Здравеопазване, Грижа за възрастните, Образование, Транспорт и логистика, Медиен и корпоративен софтуер, Лека промишленост и др;
 • Валидиран подход в ключовите сектори за фонда;
 • Сектори, привлекателни за чуждестранни инвестиции в България;
 • Сектори с бърз потенциал за ръст и сравнително нисък риск, при настъпване на нова финансова криза;
 • Сектори с потенциал за структурна промяна и иновации или пазарна консолидация;
 • Успешен бизнес модел, който гарантира ръст и рентабилност;
 • Ясна стратегия, бързо разрастване и потенциал за интернационализация;
 • Потенциал за топ 3 в сегмента.

Управленски критерии:

 • Безукорна професионална репутация;
 • Съ-основатели с предходен опит в индустрията и със стартиращи компании
 • Познаване на индустрията и мрежа от контакти в нея;
 • Стремеж за високи търговски постижения;
 • Да предоставя възможност за бързи “изходи”;
 • Предпочитание за “изход” от инвестицията в рамките на 3 до 5 години.

В допълнение, фондът ще прави прецизна селекция и ще допуска до финансиране идеи на “ранни предприемачи”, които показват потенциал да отговорят на условията на акселераторската програма.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на обосновани проекти.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0888 619864; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, партер и Банско, ул.Места № 231, ет.1; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС,

м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top