Акценти

СЕМИНАР 11.02.2020 г. гр. СОФИЯ “КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЗА НАЧАЛОТО НА 2020 г. ЕВРОГРАНТОВЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”

forex-analysis

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, НАУЧНИЯ,

ПУБЛИЧНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОРИ,

 

Консултантска и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие в БЕЗПЛАТЕН ПОЛУДНЕВЕН семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЗА НАЧАЛОТО НА 2020 г. ЕВРОГРАНТОВЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”

 

На семинара ще се обсъждат актуалните процедури по ОПИК, ОПРР, ПРСР, ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА, ХОРИЗОНТ 2020, както и Финансови инструменти по ФОНДОВЕТЕ  ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И ФОНДОВЕ ЗА УСКОРЯВАНЕ И НАЧАЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ

Семинарът ще се проведе на 11 февруари 2020 г. – вторник от 13 ч. до 18,30 ч. в Учебния център на ФИНСИС-АКАДЕМИЯ в гр. София-1000, ул. Хан Аспарух 24. ет.1. при следния дневен ред.

От 13:00 ч.  До 13:15 ч.

Регистрация и получаване на материали за семинара

Кафе за добре дошли.

От 13:15 ч.  До 14:00 ч.

ОПИК. Процедури:

– Създаване и развитие на регионални иновационни центрове;

– Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия;

– Дигитализация на МСП.

От 14.00 ч.

До 14,45 м.

ОПРР. Процедури:

–      Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;

Развитие на туристически атракции.

От 14,45 ч.

До 15,30 ч.

ПРСР. Подмерки:

– 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ – животновъдство;

– 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства (ТПП);

– 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“;

– 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по ТПП;

– 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ТПП;

– 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“ – (за религиозни обекти от местно значение);

– 8.1. „Залесяване и поддръжка“;

– 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на европейското партньорство за иновации /ЕПИ/ (Иновации в земеделието);

– други актуални подмерки на ПРСР ( Подмярка 5.1, 5.2, 16.4, 19.1, 19.3 и др.).

От 15:30 ч.

До 15:45 ч.

Кафе-пауза

От 15,45 ч.

До 16,30 ч.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ:

– ФОНДОВЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ на 39 големи общини, както и за развитие на културното наследство и туризма в цялата страна;

– Фондове за ускоряване и начално финансиране на стартиращи компании

От 16:30 ч.

До 17:15 ч.

ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА

Укрепване на културното сътрудничество с и на конкурентоспособността на културните и творческите сектори в Западните Балкани

Актуални грантови схеми на „ХОРИЗОНТ 2020“, вкл. „Инструмент за МСП“,  „Бръз път към иновации“ и др.

От 17,00 ч.

До 17,45 ч.

Дискусионна кръгла маса по актуалните еврогрантове и финансови инструменти

От 17:45 ч.

До 18:30 ч.

Индивидуални консултации и свободни дискусии на чаша вино

 

Презентатор на семинара ще бъде Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

Семинарът е безплатен, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА и да я изпратят на e-mail: office@finsys-soft.com до 10 февруари 2020 г. Паралелно с презентациите в съседна зала ще се провеждат и индивидуални консултации от екипа на ФИНСИС по темите от семинара.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 849 450; 0888 619 863; тел. 02/9819948; 02/9819954. факс: 02/9866744. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, Регионални офиси в гр. Бургас, ул.Трайко Китанчев №39 и гр. Банско, ул. Места №21; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg

Facebook: https://www.facebook.com/Finsys-LTD-107985587427757/?modal=admin_todo_tour

Линк към събитието: https://www.facebook.com/events/182836029626589/

 

С УВАЖЕНИЕ,

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

Съгласно Закона за електронната търговия Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение. Вие може да го приемете или отхвърлите. Ние може да сме получили Вашия имейл от Вас, от ваш партньор или от публичното пространство. Ако не желаете да получавате информация, моля изпратете обратен имейл със Subject: UNSUBSCRIBE. Ако сме Ви обезпокоили, моля да ни извините.

 

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top