Акценти

Подмярка 16.4 “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки “ на ПРСР 2014-2020.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през м. Март 2020 г. се очаква да бъде отворена за входиране на проекти Подмярка 16.4 “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставкина ПРСР 2014-2020.

 

Цели на подмярката:

Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари, съгласно определенията в подмярката. Подпомагането обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.

 

Допустими бенефициенти:

Организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите

 

Допустими дейности:

  • Предоставя се помощ и за дейности за популяризиране на къси вериги на доставки и на местни пазари.

 

Допустими разходи за:

Текущи разходи във връзка със сътрудничеството;

Разходи за популяризиране;

Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции.

 

Финансови условия: Размер на помощта: от 50 до 70%

Брутна финансова помощ за проект:

Минимална – Неприложимо,

Максимална 500 000 евро.

 

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на проекти по този и други актуални еврогрантове.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в гр.Бургас и гр.Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ: Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top