Акценти

Подмярка 5.2 “Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ на ПРСР 2014-2020.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през м. Май 2020 г. се очаква да бъде отворена за входиране на проекти Подмярка 5.2 Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събитияна ПРСР 2014-2020.

 

Цели на подмярката: Възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците.

 

Допустими бенефициенти:

Земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. и извършващи животновъдна дейност преди тази дата, които са засегнато от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделският потенциал на стопанството.

 

Допустими дейности:

Инвестиции за възстановяване на производствения потенциал чрез закупуване на животни за разплод, както и за репопулация на засегнатите стопанства.

Допустими разходи за:

Разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в стопанството /репопулация/;

Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Общите разходи не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

 

Финансови условия: Размер на помощта: 100%

Брутна финансова помощ за проект:

Минимална – неприложимо,

Максимална Левовата равностойност на 1 млн. евро.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на проекти по този и други актуални еврогрантове.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в гр.Бургас и гр.Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top