Акценти

Подмярка 8.1 „ЗАЛЕСЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“ на ПРСР 2014-2020.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през м. Април 2020 г. се очаква да бъде отворена за входиране на проекти Подмярка 8.1 „ЗАЛЕСЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА“ на ПРСР 2014-2020.

Цели на подмярката: Залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на зелесителен материал, ограждане на зелесените територии и др.

Допустими бенефициенти:

Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;

– Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи;

– Юридически лица – частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч. и Държавни предприятия, управляващи земеделски и неземеделски земи.

Допустими дейности:

Почвоподготовка  и залесяване на горски територии.

Дейности по отглеждане и превенция срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването и др.

Допустими разходи за:

– Почвоподготовка;

– Закупуване на залесителен материал;

– Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;

– Разходи за труд при залесяване;

– Третиране на фиданките;

– Ограждане на залесената територия;

– Попълване;

– Годишна премия за хектар;

– Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести;

Закупуване на земя – до 10 % от общите допустими разходи по проект.

Консултантски и други услуги по подготовка и изпълнение на проектното предложение.

Финансови условия: Размер на помощта: До 100%

Брутна финансова помощ за проект: Минимална 2 500 евро,

Максимална 300 000 евро. 

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на проекти по този и други актуални еврогрантове.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в гр.Бургас и гр.Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top