Акценти

Семинар 17/10/2018 – София – Еврогрантове и Финансови инструменти

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА
И НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР,

 

Консултантска и обучителна фирма ФИНСИС има удоволствието да Ви покани за участие в БЕЗПЛАТЕН еднодневен семинар на тема:

 

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО АКТУАЛНИТЕ ЕВРОГРАНТОВЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”, вкл. по:

1. АКТУАЛНИ ЕВРОГРАНТОВЕ:

  • ОПИК: Процедури „Насърчаване на предприемачеството“ и „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“;
  • ПРСР: Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, вкл. УСЛУГИ, ЗАНАЯТИ, ПРОИЗВОДСТВО
Други актуални за 2019 г. подмерки на ПРСР (7.5, 7.6 и 16.1);
  • ОПРР: Процедура „Развитие на туристическите атракции“.

2. АКТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ:

  • Фонд за градско развитие на 39 общини, както и за развитие на културното наследство и туризма в цялата страна;
  • Фонд за ускоряване и начално финансиране на стартиращи компании.

Семинарът ще се проведе на 17 октомври 2018 г. – сряда от 09:30 ч. до 18 ч. във ФИНСИС-АКАДЕМИЯ в гр.София-1000, ул. Хан Аспарух № 37

 


От 09:30 ч.

До 09:45 ч.


Регистрация и получаване на материали за семинара


От 09:45 ч.

До 10:30 ч.


Презентация и обсъждане на процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК


От 10:30 ч.

До 11:15 ч.


Презентация и обсъждане на процедурата: „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ “ по ОПИК


От 11:15 ч.

До 11:30 ч.


КАФЕ-ПАУЗА


От 11:30 ч.

До 12:00 ч.


Кратко представяне и обсъждане на други актуални за 2019 г. процедури на ОПИК.


От 12:00 ч.

До 12:45 ч.


Презентация и обсъждане на Подмярка 6.4.1 по ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – Дейности: УСЛУГИ, ЗАНАЯТИ, ПРОИЗВОДСТВО.


От 12:45 ч.

До 13:15 ч.


Кратко представяне и обсъждане на други актуални за 2019 г. подмерки на ПРСР, вкл. подмерки 7.5, 7.6 и 16.1.


От 13:15 ч.

До 14:00 ч.


КЕТЪРИНГ И ОБEДНА ПОЧИВКА


От 14:00 ч.

До 14:45 ч.


Презентация и обсъждане на процедурата: „Развитие на туристическите атракции“ по ОПРР


От 14:45 ч.

До 15:45 ч.


Презентация и обсъждане на ФОНДА ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ на 39 общини, както и за развитие на културното наследство и туризма в цялата страна. Допустими бенефициенти – общини, общински предприятия, частни фирми, публично- частни партньорства и физически лица.


От 15:45 ч.

До 16:00 ч.


КАФЕ-ПАУЗА


От 16:00 ч.

До 17:00 ч.


Презентация и обсъждане на ФОНДА ЗА УСКОРЯВАНЕ И НАЧАЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ


От 17:00 ч.

До 18:00 ч.


Индивидуални консултации и свободни дискусии на чаша вино


Презентатор на семинара ще бъде Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ – сертифициран управленски консултант, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната.

ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти за привличане на безвъзмездно и възмездно съфинансиране на частни, публични и публично-частни проекти за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.
Семинарът е безплатен, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват да попълнят РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА и да я изпратят на e-mail: office@finsys-soft.com до 15 октомври 2018 г. Поради разнообразието на обсъжданите теми може да се заяви и участие само за презентацията и обсъждането на тези теми, към които съответния участник в семинара има интерес. Паралелно с презентациите в съседна зала ще се провеждат и индивидуални консултации от екипа на ФИНСИС по темите от семинара.

 

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 849 450; 0888 619 863; тел. 02/9819948; 02/9819954. факс: 02/9866744. Централен офис в гр. София 1000, ул. Петър Парчевич № 55. Регионални офиси в гр. Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39 и гр. Банско, ул. Места № 21. E-mail: office@finsys-soft.com, www.finsys.bg.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top