Акценти

Започва еврофинансирането за иновации по „Хоризонт Европа“

zx620y348_2602331

Статия на Д-р Никола Христович във в-к Капитал, 14 април 2021

Приоритет се дава на малки, средни и стартиращи предприятия

Европейският съвет по иновации (ЕСИ), който е един от ключовите елементи на европрограмата „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г., публикува работната си програма за 2021 г. Според еврокомисаря Мария Габриел чрез нея „стартирането на ЕСИ предоставя уникални възможности за обединяване на изследователи, новатори, стартъпи, инвеститори и дружества от цяла Европа и извън нея, за да изведе Европа на челно място в следващото поколение авангардни технологии и да укрепи технологичния суверенитет на Европа“.

Финансовата подкрепа чрез ЕСИ през 2021 г. ще се дава чрез три основни инструмента:

 • ЕСИ Пътят – за напреднали изследвания, целящи разработване на научна основа на пробивни технологии;
 • ЕСИ Преход – за трансформиране на резултатите от научните изследвания в иновационни възможности;
 • ЕСИ Ускорител – за разработване на иновации от фирми с потенциал за създаване на нови пазари, за подпомагане представяне и експанзията на иновациите на целевите им пазари.

Важна особеност на тези инструменти е, че чрез тях се търси баланс между така наречените „отворено финансиране“ (ОФ) и „предизвикано финансиране“ (ПФ) на проектите. Отворено е финансирането чрез открити покани без предварително зададени тематични приоритети, т.е. за проектни предложения във всяка област на науката и технологията. Предизвиканото финансиране е предназначено да даде възможност за подкрепа на технологии и иновации, които обхващат различни научни, технологични и секторни области на приложение или представляват нови комбинации.

Особено внимание при ПФ ще се обърне на реализирането на приоритетите на ЕС за преход към зелено, дигитално и здравословно общество. Финансирането по всяко от тези две направления на финансиране няма да бъде за проекти, които противоречат на целите на Зелената сделка. Проявява се и стремеж за даване на определен приоритет на отвореното финансиране на проектни предложения пред предизвиканото такова.

За финансиране по инструмента ЕСИ Пътят могат да кандидатстват основно консорциуми от поне три различни независими юридически лица (напр. изследователски организации, университети, МСП, индустрия), създадени в поне 3 различни допустими за участие в „Хоризонт – Европа“ държави. Специално по поканите от ПФ по този инструмент могат да кандидатстват също самостоятелни кандидати или малки консорциуми с два партньора.

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) на един проект по отвореното финансиране на ЕСИ Пътят е до 3 млн. евро, а по предизвиканото финансиране е до 4 млн. евро за до 100% от допустимите разходи за проекта.

Основните направления на ПФ по този инструмент са:

 • Инструменти за измерване и стимулиране на активността в мозъчната тъкан;
 • Нови технологии в клетъчната и генната терапия;
 • Нови пътища за производство на „зелен“ водород;
 • Проектиране на живи материали.

Срокът за кандидатстване по ЕСИ Пътят за отвореното финансиране е до 19 май 2021 г., а за предизвиканото финансиране е до 17 октомври 2021 г.

Индикативният бюджет за 2021 г. на ЕСИ Пътят за ОФ е 168 млн. евро, а за ПФ е 132 млн. евро.

Допустими за финансиране по инструмента ЕСИ Преход са самостоятелни кандидати (МСП, стартиращи фирми, изследователски организации, университети) или малки консорциуми (с два до пет партньора). Кандидатурите трябва да се основават на резултати от реализиране на допустими проекти за ЕСИ Път.

БФП по ЕСИ преход е до 2.5 млн. евро (или повече при добра обосновка), предназначени за валидиране и демонстриране на иновативната технология в съответната среда (т.е. за преминаване от ниво на технологична готовност (НТГ) от 4 до НТГ 5 или 6) и за подготовка за излизането на технологията на пазара.

Основните направления на ПФ по този инструмент са:

 • разработване на иновативни медицински изделия;
 • технологии за събиране и съхранение на енергия.

Срокът за кандидатстване както по ОП, така и по ПФ по този инструмент е до 22 септември 2021 г.

Индикативният бюджет за 2021 г. на ЕСИ Преход за ОФ е 59.6 млн. евро, а за ПФ е 40.50 млн. евро.

За финансиране по инструмента ЕСИ Ускорител могат да кандидатстват самостоятелно стартиращи предприятия, МСП и физически лица, възнамеряващи да стартират МСП.

Проекти по ЕСИ Ускорител могат да получават смесено финансиране, включващо:

 • до 2.5 млн. евро безвъзмездна субсидия на проект за технологично развитие и валидиране (за преход от НТГ 5 или 6 до НТГ 8);
 • между 0.5 и 15 млн. евро инвестиционен компонент, изразяващ се в придобиване на дялове от 10% до 25% в съответното предприятие.

В изключителни случаи по този инструмент могат да получат финансиране междинни предприятия с до 500 души персонал само под формата на Инвестиционен компонент срещу придобиване на дялове от 10% до 25% в тях.

Кандидатите по инструмента ЕСИ Ускорител могат да изпращат кратки предложения за проекти по всяко удобно за тях време. След одобрението на тези предложения от ЕСИ кандидатите могат да изпращат подробни проектни предложения в ЕСИ до 9 юни 2021 г. или до 6 октомври 2021 г.

Основните направления на ПФ по този инструмент са:

 • иновативни стратегически цифрови и здравни технологии;
 • иновации в областта на зелената сделка за възстановяване на икономиката след COVID-19.

Индикативният бюджет за 2021 г. на ЕСИ Ускорител за ОФ е 592.5 млн. евро, а за ПФ е 495.1 млн. евро.

Вижда се, че ориентираният специално към МСП, включително стартиращи предприятия, а в само в определени случаи и към междинни предприятия, инструмент ЕСИ Ускорител има над 2.7 пъти по-голям бюджет в Работната програма за 2021 г. в сравнение с общия бюджет на другите два обсъждани инструмента ЕСИ Пътят и ЕСИ Преход за същия период. Това показва, че финансирането на бизнеса чрез Работната програма на ЕСИ в 2021 г. е със значителен приоритет.

Важно е да се отбележи, че всички проекти на ЕСИ ще имат достъп до услуги за ускоряване на бизнеса, осигурени от ментори и експерти, както и до възможности за партньорство с предприятия и инвеститори.

Специално внимание в ЕСИ се обръща и на приоритетното стимулиране на участието с проекти на ръководените от жени дружества. В работната програма за 2021 г. на ЕСИ са предвидени също специални награди за жени иноватори и за Европейска столица на иновациите.

*Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top