Акценти

Подмярката 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности в селски общини“

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ В НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛСКИ ОБЩИНИ,

 

Имаме удоволствието да ви информираме, че се очаква по Подмярката 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности в селски общини“ на ПРСР 2021-2027 г. да се обяви прием на проекти през есента на 2023 г.

Цел: Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост.

Бюджет: до левовата равностойност на 29 млн. евро

Допустими бенефициенти: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Примерни допустими дейности: Инвестиции в неземеделски дейности (вж.Приложението относно приоритетни такива дейности ), като например:

 1. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали), т.е. производство или продажби на неземеделски продукти.
 2. Развитие на услуги във всички сектори;
 3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 1. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Категории допустими разходи: Материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощдо 50 %.

Размерът на допустимите разходи за реализиране на индивидуален проект е от 20 х.евро до 200 х.евро в левова равностойност.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури.

З.а контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/619863; 0888/619864; 0887/336753. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в гр.Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, гр.Банско, ул.Места № 21-надпартер и гр.Сандански-Поленица, ул.Стопанска №4; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС

м.т. 0888 619863

 

 

 

Приложение към условията за кандидатстване

 

Раздел 1: Проектни предложения в секторите, посочени в Раздел Национални и регионални приоритетни сектори от Националната стратегия за малките и средните предприятия (НСМСП) 2021-2027 г.

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“.

 

Раздел 2: Проектни предложения за развитие на услуги и други неземеделски дейности

 • Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;
 • Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;
 • Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;
 • Q 87.30 „Социални грижи с настаняване на възрастни лица и хора с физически увреждания“;
 • Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
 • G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;
 • С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“;
 • N 80 „Дейности по охрана и разследване“;
 • R 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
 • I 56.10 „Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване“;
 • F 43 „Специализирани строителни дейности“.

 

Раздел 3: Проектни предложения, насочени изцяло към народни художествени занаяти

 • Художествена обработка на кожа;
 • Изработване на изделия от кожа;
 • Изработване на накити;
 • Изработване на изделия от ковано желязо;
 • Художествено леене;
 • Звънчарство;
 • Ножарство;
 • Изработване и ремонт на старинно оръжие;
 • Везбарство;
 • Художествено плетиво;
 • Изработване на национални кукли;
 • Изработване на художествена керамика;
 • Грънчарство;
 • Художествена обработка на дърво и дърворезба;
 • Изработване на художествени тъкани;
 • Гайтанджийство;
 • Изработване на национални костюми;
 • Изработване и ремонт на български народни музикални инструменти;
 • Художествена обработка на камък;
 • Бакърджийство (медникарство);
 • Изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство;
 • Ръчно килимарство.

 

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top