Акценти

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ЖИВОТНОВЪДИ,

Имаме удоволствието да ви информираме, че се очаква през месец март 2020 г. да се отвори за прием на проектни предложения Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Цел: Модернизиране на физическите активи на змеделски стопанства.

Допустими бенефициенти:

Провежда се целеви прием само за земеделски стопани В СЕКТОР „ЖИВОТНОВЪДСТВО“.

Допустими дейности:

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство в сектор „Животновъдство“.

Допустими разходи:

  • Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
  • закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване;
  • закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности;
  • закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства;
  • разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти;
  • разходи за софтуер;
  • общи разходи, вкл. консултантски услуги, свързани с проекта.

Критерии за оценка на проектни предложенвия:

Критерий за оценка

Максимален

брой точки

Приоритет № 1 –  Подпомагане на животновъдни стопанства 35
Животновъдни стопанства със Стандартен производствен обем (СПО) под 38 000 евро 25
Животновъдни стопанства със СПО, над 38 001 евро 15
Проекти които не са получавали подпомагане по подмярка 4.1 10
Приоритет № 2 –  Подпомагане на биологично производство 10
Сертифицирани за производство на биологични селскостопански продукти 10
Приоритет № 3 –  Заетост 2
Едно ново работно място 2
Приоритет № 4 –  Млади земеделски стопани 5
Проекти на земеделски стопани до 40 години включително 5
Приоритет № 5 –  Природни и други ограничения 10
Области Видин, Враца, Монтана 5
Област Ловеч 3
Област Плевен 2
Проекти, които се изпълняват на територията на необлагодетелствани райони 5
Приоритет № 6 –  Интегриран подход 35
Обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 г. за съответните животни. 15
Най-малко 50 % от разходите са за биосигурност 10
Най-малко 25 % от разходите са за биосигурност 5
Проекти от признати групи/организации на производители 10

 

Максимален брой точки

97

Финансови условия:

Безвъзмездната финансовата помощ (БФП) е до 50%  от общия размер на допустимите разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за проект е 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за проект е 500 000 евро.

 

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне и бъдещо управление на проекти по този и други актуални еврогрантове.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в гр.Бургас и гр.Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619 863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top