Акценти

ПОДМЯРКА 4.1.2 – “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА”.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

Имаме удоволствието да ви информираме, че се очаква през м. Април 2020 г. прием на проектни предложения ПОДМЯРКА 4.1.2 – “ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ПО ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ СТОПАНСТВА”. Подмярката е насочена към смекчаване трудностите на малките стопанства и към повишаване конкурентоспособността им.

Цели на предоставяната БФП по процедурата:

Модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанства

Допустими бенефициенти:

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от

6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем

Допустими дейности:

Материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството.

Допустими разходи:

  • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;
  • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
  • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Финансови условия:

Финансовата помощ е в размер на 60%  от общия размер на допустимите разходи. Размерът на финансовата помощ може да се увеличава с 10 процента, като не може да надхвърля 80%.

 

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения, както чрез провеждане на семинари в София и страната по тази мярка, така и с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения по нея.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888/ 619 863; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48; 02/981 99 54; 02/981 99 60. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1,  локални офиси в гр.Бургас, Пловдив и Банско; е-mail: office@finsys-soft.com; finsys@mail.bg, www.finsys-soft.com.

 

С УВАЖЕНИЕ: Д-р НИКОЛА ХРИСТОВИЧ,

УПРАВИТЕЛ НА ФИНСИС, м.т. 0888 619863

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top