Акценти

Процедура „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ В КОМБИНАЦИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНИИЕ НА ЕНЕРГИЯ (БАТЕРИИ)“

Очаква в най-скоро време Министерството  на иновациите и растежа да обяви за обществено обсъждане процедура за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕИ В КОМБИНАЦИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНИИЕ НА ЕНЕРГИЯ (БАТЕРИИ)“ по линията на Плана за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е подкрепа на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на ниво предприятие.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия и така наречени междинни предприятия със заети до 499 лица от всички сектори на икономическа дейност с изключение на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“.

ВАЖНО: Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW. Предприятията ще могат да си монтират ВЕИ-панели, както и батерии за някаолкодневно съхранение на енергията, която няма да се връща в енергийната система, а ще се ползва от тях за само за производствените им нужди.

Допустими са разходите за:

  • СМР – изграждане/рехабилитация на инфраструктура;
  • придобиване на машини и съоръжения (ДМА);
  • трудови възнаграждения, консултантски услуги;
  • придобиване на патенти и софтуер (ДНА).

Процент на финансиране: 50%

Общ бюджет на процедурата: 200 млн.лв

Очакваната средна цена за батерия и генератор, т.е. соларна батерия, в съотношение 1 kW батерия: 2 kW генератор, е 3 780,64 евро.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданата процедура, така и по други актуални процедури.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top