Акценти

Процедури по ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ от ПРСР

До 23 декември 2022 г. е удължен приемът на проекти по 4-те процедури по ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., а именно:

1.№ BG06RDNP001-7.017 –„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ – накратко УЛИЦИ;

  1. № BG06RDNP001-7.020 – „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“- накратко ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ЕЕ);

3 № BG06RDNP001-7.019 –„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“- накратко ПЪТИЩА;

4.№ BG06RDNP001-7.021 –„ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В АГЛОМЕРАЦИИ С ПОД 2000 Е.Ж. В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“- накратко ВОДА.

Една община от селски район може да кандидатства с проектни предложения за до две от общо четерите отворени процедури по подмярка 7.2.

БЮДЖЕТИТЕ в левова равностойност за безвъзмездна финанснова помощ (БФП) по отделните процедури са както следва: за УЛИЦИ- 35 млн. евро; за ЕЕ – 15 млн.евро; за ПЪТИЩА- 50 млн.евро, за ВОДА – 50 млн.евро.

БФП в левова равностойност за индивидуален проект на община са както следва: за УЛИЦИдо 1 млн.евро; за ЕЕ до 0,5 млн.евро; за ПЪТИЩА1,5 млн. евро, за ВОДА до 1,5 млн. евро.

 

Допустими за подпомагане са следните разходи:

1. За строителство, реконструкция и/или рехабилитация, и съоръжения и принадлежности към тях, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР;

б) непредвидени разходи.

  1. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение. Тези разходи са в размер на до 10% от инвестиционните разходи по проект. Част от тези разходи са за консултантски услуги по подготовка на проекта- до 1% от инвестиционни резходи за проект и за управление на проекта също до 1% от инвестиционни разходи по проект.

В Приложенията от 2 до 5 са посочени критериите и методиките за оценка на проектните предложения по отделните процедури УЛИЦИ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ПЪТИЩА и ВОДИ на Подмяраката 7.2.

Представляваната от нас консултантска фирма ФИНСИС е готова да окаже високоефективни професионални услуги по подготовката, обосновката и управлението на проекти както по обсъжданите процедури, така и по други актуални процедури. Предлагаме и безплатна услуга за предварително ранкиране на проекти на селски общини по обсъжданите процедури.

 

Приложение № 1. Списък на селските райони

Област Общини
Благоевград Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Камено, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Лесичево, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Тополовград
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

 

 

 

 

Приложение № 2. Критерии и методика за оценка на проектните предложения по ПРОЦЕДУРАТА «УЛИЦИ»:

Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях Точки
1 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район.
Проектът се реализира в община в границите на Северозападен район на Р. България.
3
1.1 Проектът се реализи в община от областите Плевен или Ловеч. 2
1.2 Проектът се реализира в община от областите Видин, Враца или Монтана. 3
2 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица.
Проектът се реализира на територията на община с високо ниво на безработица (по данни на Агенция по заетостта за средногодишното равнище на регистрираната безработица към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване.)
11
2.1 Проектът се реализира в община със средногодишно равнище на регистрираната безработица до 10%. 7
2.2 Проектът се реализира в община със средногодишно равнище на регистрираната безработица от 10.01% до 20%. 9
2.3 Проектът се реализира в община със средногодишно равнище на регистрираната безработица над 20.01%. 11
3 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас пътища.
Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност на населено място/населени места на територията на община от селски район с по-висок клас път, като поне една улица във всяко едно от населените места, в които ще се изпълнява инвестицията осигурява свързаност на съответното населено място с по-висок клас път.
При проекти, които включват изграждане/реконструкция/рехабилитация на повече от една улица само в едно населено място, точки по критерия се присъждат, ако поне една от улиците в населеното място осигурява неговата свързаност с по-висок клас път.
– „по-висок клас път“ е републикански път съгласно чл. 3, ал. 1, 2 от Закона за пътищата (ЗП);- „по-висок клас път“ е местен път съгласно чл. 3, ал 3 от ЗМ в съответствие с класификацията по приетия с решение на Експертния съвет на МРРБ от 30 юни 2005 г. „Модел за категоризиране“, приложен в Решение № 236 от 13 април 2007 г. за утвърждаване списъка на общинските пътища.
– „населено място“ е населено място съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Р.България.
За съответствие с критерия, следва да се докаже, че улицата, в която се изгражда/реконструира/рехабилитира участъка, осигурява директна свързаност на населеното място с по-висок клас път.
Съответствие се критерия се признава и в случаите, когато изградената/реконструираната/рехабилитираната отсечка се намира в участък на улицата, който не е директно свързан с път от по-висок клас.
При проекти, които включват само инвестиции в съоръжения и/или принадлежности (вкл. тротоари), точки по критерия не следва да бъдат присъждани.
18
4 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. 20
4.1 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места в общината, с общо население до 600 души (по данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 10
4.2 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места в общината, с общо население от 601 до 1200 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 12
4.3 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места в общината, с общо население от 1201 до 1800 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 14
4.4 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места в общината, с общо население от 1801 до 2400 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа.
16
4.5 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места в общината, с общо население от 2401 до 3000 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 18
4.6 Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места в общината, с общо население над 3001 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа. 20
Максимален брой точки по критериите: 52
Подпомагат се проектни предложения, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за подбор.

 

 

Приложение 3. Критерии за оценка и подбор на проектни предложения по ПРОЦУЕДУРА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Точки
1 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район. Проектът се реализира в община в Северозападен район на Р. България 3
1.1 Проектът се реализира в община от областите Плевен или Ловеч. 2
1.2 Проектът се реализира в община от областите Видин, Враца или Монтана. 3
2 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие. 22
2.1 Инвестициите по проекта се изпълняват в община с общо население до 2000 души (по данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите. 10
2.2 Инвестициите по проекта се изпълняват в община с общо население от 2001 до 4000 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите. 13
2.3 Инвестициите по проекта се изпълняват в община с общо население от 4001 до 6000 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите. 16
2.4 Инвестициите по проекта се изпълняват в община с общо население от 6001 до 8000 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите. 19
2.5 Инвестициите по проекта се изпълняват в община с общо население над 8001 (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите. 22
3 Проекти, насочени към производство на енергия за собствено потребление от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Отчита се стойноста на разходите за закупуване на оборудване за изграждането на съоръжения за производство и съхранение на електроенергия от ВЕИ като процентно изражение от общо одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение. 9
3.1 Проектното предложение включва разходи за инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление на стойност от 10% до 20% от общо заявените/одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение. 5
3.2 Проектното предложение включва разходи за инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление на стойност от 20,01% до 30% от общо заявените/одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение. 7
3.3 Проектното предложение включва разходи за инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление на стойност над 30,01% от общо заявените/одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение. 9
Максимален брой точки по критериите: 34

 

Подпомагат се проектни предложения, които са получили минимален брой от 13 точки по критериите за подбор.

Приложение № 4. Критерии и методика за оценка

на проектните предложения по ПРОЦЕДУРА „ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА:

Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях Точки
1 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район. Проектът се реализира в община от Северозападен район на Р. България. 3
1.1 Проектът се реализира в община от областите Плевен или Ловеч. 2
1.2 Проектът се реализира в община от областите Видин, Враца или Монтана. 3
2 Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица. Проектът се реализира в община с високо ниво на безработица (по данни на Агенция по заетостта за средногодишното равнище на регистрираната безработица към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). 15
2.1 Проектът се реализира в община със средног.равнище на регистрираната безработица до 10%. 6
2.2 Проектът се реализира в община със средногод. безработица от 10.01% до 20%. 9
2.3 Проектът се реализира в община със средногод.безработица от 20.01% до 30%. 12
2.4 Проектът се реализира в община със средногод. безработица над 30.01%. 15
3* Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР.
За целите на прилагане на критерий 3:
– „град от 4-то йерархично ниво“ е град, включен в Списъка на градовете от 4-то йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., приложение към Условията за кандидатстване;
– „населено място“ е населено място съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
– счита се, че е осъществена „директна транспортна свързаност“, когато пътят осигурява директна връзка със строителните граници на град от 4-то йерархично ниво, без оглед на това в коя част от пътя е ситуирана реконструираната/рехабилитирана пътна отсечка;
– „пътна отсечка“ е част от общински път, включен в Решение № 236 от 13 април 2007 г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища;
– строителните граници на град от 4-то йерархично ниво са определени в съответните планове на общината;
– за „транспортна свързаност в рамките на не повече от 30 км.“ следва да се счита връзката на реконструираната/рехабилитирана пътна отсечка със строителните граници на град от 4-то йерархично ниво съгласно съответните планове на общината, която връзка може да минава през няколко населени места в рамките на общината, но общото разстояние от началната точка на реконструкция на пътната отсечка до строителните граници на града от 4-то йерархично ниво е не повече от 30 км.
За съответствие с критерия следва да се докаже, че пътят, върху който се реконструира/рехабилитира участъка осигурява директна свързаност на населеното място до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР.
При проекти, които включват само инвестиции в съоръжения и/или принадлежности, точки по критерия не следва да бъдат присъждани.
При проекти, които включват реконструкция/рехабилитация на повече от един път, точки по критерия се присъждат, ако поне един от тях осигурява директна свързаност на населеното място до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР.
22
3.1 Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност на населено място/населени места на територията на общини от селски райони с градовете от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР 2013 – 2025 г. 20
3.2** Проектът включва инвестиции, чрез които ще се осигури транспортна свързаност в рамките на не повече от 30 км на населено място/населени места на територията на общини от селски райони с градовете от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР 2013 – 2025 г. 22
4* Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас пътища.
Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност на населено място/населени места на територията на община от селски район с по-висок клас път от републиканската пътна мрежа.
По-висок клас път е републикански път съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата. Населено място е населено място съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Р.България.
За съответствие с критерия следва да се докаже, че пътят, върху който се реконструира/рехабилитира участъка осигурява директна свързаност на населеното място с път от по-висок клас.
Съответствие се критерия се признава и в случаите, когато реконструираната/рехабилитираната отсечка се намира в участък от пътя, който не е директно свързан с път от по-висок клас.
При проекти, които включват само инвестиции в съоръжения и/или принадлежности, точки по критерия не следва да бъдат присъждани.
При проекти, които включват реконструкция/рехабилитация на повече от един път, точки по критерия се присъждат, ако поне един от тях осигурява директна свързаност на населеното място с път от по-висок клас.
26
5 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие 30
5.1 Инвестицията се изпълнява в населено място/населени места с общо население до 1000 души (по данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, обслужвани от реконструираният/ рехабилитираният път/пътища. 10
5.2 Инвестицията се изпълнява в населено място/населени места с общо население от 1001 до 2000 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, обслужвани от реконструираният/рехабилитираният път/пътища. 15
5.3 Инвестицията се изпълнява в населено място/населени места с общо население от 2001 до 5000 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, обслужвани от реконструираният/рехабилитираният път/пътища. 20
5.4 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 5001 до 8000 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, обслужвани от реконструираният/рехабилитираният път/пътища.
25
5.5 Инвестицията се изпълнявав населено място/населени места с общо население над 8001 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване). Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, обслужвани от реконструираният/рехабилитираният път/пътища. 30
Максимален брой точки по критериите: 74
Подпомагат се проектни предложения, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за подбор.
* Едно проектно предложение не може да получи точки кумулативно по критерии 3 и 4. Присъждат се точки само по критерий 4.
** При проекти, които включват реконструкция/рехабилитация на повече от един път и поне единия от тях включва инвестиции, чрез които ще се осигури транспортна свързаност в рамките на не повече от 30 км на населено място/населени места на територията на общини от селски райони с градовете от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР 2013 – 2025 г., точки се присъждат само по критерий 3.2

 

Приложение № 4. Критерии и методика за оценка на проектните предложения по ПРОЦЕДУРАТА „ВОДИ“:

Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони Точки
1 Райони с установен или прогнозиран воден стрес (засушаване или недостиг на вода) и с лошо качество на питейната вода. 45
1.1 Проектът се изпълнява на територията на населено място/населени места с установен или прогнозиран воден стрес.
За целите на прилагане на подкритерий 1.1:
„воден стрес“ – установени от съответния консолидиран ВиК оператор чести аварии на водопроводната система (над 5 аварии на година) за последните 3 години, предхождати датата на приема.
Съответствието с критерия се доказва с документ, представен от кандидата и издаден от съответния консолидиран ВиК оператор в годината на обявяване на приема, но не по-късно от датата на подаване на проектното предложение. Документът следва да удостоверява наличието на „воден стрес“ във всички населени места, на територията на които се изпълнява проекта.
Точки по подкритерия се предоставят, ако е удостоверено наличието на „воден стрес“ във всички населени места, на територията на които се изпълнява проекта.
20
1.2 Проектът се изпълнява на територията на населено място/населени места с установено лошо качество на питейната вода.
За целите на прилагане на подкритерий 1.2:
„лошо качество на питейната вода“ – регистрирано отклонение в качеството на питейната вода (най-малко 5 регистрирани отклонения), съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за последните 3 години, предхождащи датата на приема.
Съответствието с критерия се доказва с документ, представен от кандидата и издаден от съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ) в годината на обявяване на приема, но не по-късно от датата на подаване на проектното предложение. Документът следва да удостоверява/установява „лошо качество на питейната вода“ във всички населени места, на територията на които се изпълнява проекта.
Точки по подкритерия се предоставят, ако е удостоверено „лошо качество на питейната вода“ във всички населени места, на територията на които се изпълнява проекта.
25
2 Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги, и обхвата на териториално въздействие
Когато проектът включва изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща непрекъсната водоснабдителна система и/или главни водопроводни клонове (довеждащи водопроводи), точки по критерия се предоставят като се отчете броя на населението на населените места, които се обслужват от нея.
40
2.1 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население до 500 души (по данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълнява проекта.
10
2.2 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 501 до 1000 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълнява проекта.
20
2.3 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 1001 до 1500 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълнява проекта.
30
2.4 Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население над 1501 души (по данни на НСИ към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълнява проекта.
40
3 Проекти, въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект
.
За доказване на съответствие с изискванията на критерия не е необходимо кандидатът да представя специфични документи.
Точки по критерия се определят, ако в проектната документация са описани прилагането на иновативни практики и очакван екологичен ефект след изпълнение на инвестицията, като например:
–  предотвратяване загубите на вода по водопроводните мрежи вследствие на съществуващите остарели и амортизирани водопроводи;
– принос към намаляване концентрацията на вредни вещества във водата;
– ограничаване замърсяването на водата от селскостопански източници или органични замърсители;
– предотвратяване използването на питейната вода за напояване;
– намаление в ползването на природни ресурси и енергия;
– ограничаване влошаването на биоразнообразието и ландшафта;
– цялостно подобрение качествата на водата, въздуха и почвите.
5
Максимален брой точки по критериите: 90
Подпомагат се проектни предложения, които са получили минимален брой от 15 точки по критериите за подбор.

 

Коментирай

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Събития

To Top